Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. stosowane są europejskie przepisy regulujące zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO). W związku z powyższym poniżej informujemy o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem przez ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych – oraz o zasadach związanych z tym przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 

 

§1. Administrator Danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. (Administrator) z siedzibą w Warszawie, ul. Bukietowa 5 lok. U3, 02-650 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297206, NIP 521-34-68-474, REGON 141267107

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, f RODO, czyli w celu realizacji obowiązków określonych w Ustawie Prawo Energetyczne. Administrator przetwarza dane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest: realizacja usługi dystrybucji, sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego w związku z zawarciem przez osobę fizyczną stosownej umowy oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

3. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcie i wykonania Umowy dystrybucyjnej lub Sprzedaży energii elektrycznej.

4. Kategorie danych osobowych jakimi dysponuje Administrator to: imię, nazwisko, PESEL/numer paszportu, adres zamieszkania/korespondencyjny, nr telefonu, kod PPE. a. Administrator prowadzi monitoring video dostępu do siedziby ENERGO OPERATOR Sp. z o.o. w celach bezpieczeństwa i przechowuje dane z monitoringu przez okres nieprzekraczający 2 (dwóch lat).

5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne
b. Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej
c. Podmioty świadczące usługę sprzedaży energii elektrycznej
d. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności
e. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji
f. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług
g. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe
h. Podmioty świadczące rezerwową usługę kompleksowej sprzedaży
i. Biura informacji gospodarczej
j. Podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

6. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do czasu zakończenia okresu dochodzenia roszczeń

7. Informujemy o przysługującym prawie do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii
b. Sprostowania swoich danych osobowych
c. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
d. Przenoszenia danych
e. Usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy

8. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: odo@eoperator.com.pl

9. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.

 

§2. Pliki cookies

1. Witryna https://eoperator.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.